Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Chủ đề 2 - Bài: Lớn hơn, bé hơn. Dấu ">, <"

pptx 15 trang lop1 23/08/2022 12062
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Chủ đề 2 - Bài: Lớn hơn, bé hơn. Dấu ">, <"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien_nang_luc_ch.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Chủ đề 2 - Bài: Lớn hơn, bé hơn. Dấu ">, <"

 1. Bài 11: Lớn hơn, bé hơn. Dấu >, <
 2. ít hơn Số nắp số lọ. Số lọ số nắp. 6 > 5 5 < 6 nhiều hơn
 3. Số n hiều ? hơn số . Số ít hơn số . 6 > 5 5 đọc là lớn hơn. Dấu < đọc là bé hơn.
 4. Chọn dấu > hoặc 7 9 ? 10
 5. Chọn dấu > hoặc 7
 6. Chọn dấu > hoặc < thay vào ? . 9 <? 10
 7. Hãy xếp que tính rồi chọn > hoặc <. 3 < 4 2 ? 5 5 ? 4 7 ? 3
 8. Hãy xếp que tính rồi chọn > hoặc <. Ba que tính ít hơn bốn que tính. Ba bé hơn bốn. Viết dấu < ở ô tròn. 3 <? 4
 9. Hãy xếp que tính rồi chọn > hoặc 4 7 ?> 3
 10. a. Tranh nào có số con bò ít hơn? b. Chọn > hoặc <. 4 < 6