Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 58: ach êch ich - Năm học 2021-2022

pptx 26 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 58: ach êch ich - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_58_ach_ech_ich_nam_hoc_2021_202.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 58: ach êch ich - Năm học 2021-2022

 1. ONG VỀ TỔ Chơi
 2. anh ờnh inh kờnh kớnh rõm chanh Mới tập mà vịt con đó bơi rất nhanh.
 3. 1 Nhận biết ẾchẾch con thớchớch đọc sỏchỏch.
 4. Thứ tư ngày 23 thỏng 11 năm 2021 Tiếng Việt Bài 58: ach ờch ich
 5. 2 Đọc ach ờch ich s ach sỏch vỏch tỏch sạch chếch mếch lệch bớch xớch kịch
 6. sỏchach vở chờnh lờchệch tờ lịichch
 7. 2 Đọc ach ờch ich s ach sỏch vỏch tỏch sạch chếch mếch lệch bớch xớch kịch sỏch vở chờnh lệch tờ lịch
 8. 3 Viết
 9. 3 Viết sỏch chờnh lệch lịch
 10. Ngộ Khụng thật Ngộ Khụng giả
 11. ach ach ach ach ờch ờc ờch ờch ich ichh ich ich sỏch sỏch sỏch chờnh lệch lịch lịch lịch
 12. 3 Đọc Ếch cốm Cú một hụm ếch cốm Tinh nghịch nấp bờ ao Mải rỡnh bắt cào cào Quờn sỏch bờn bờ cỏ. Tới lớp cụ hỏi nhỏ: - Sỏch đõu ếch học bài? Cậu gói đầu, gói tai: - Thưa cụ, em xin lỗi.
 13. 4 Đọc Ếch cốm Cú một hụm ếch cốm Tinh nghịch nấp bờ ao Mải rỡnh bắt cào cào Quờn sỏch bờn bờ cỏ. Tới lớp cụ hỏi nhỏ: - Sỏch đõu ếch học bài? Cậu gói đầu, gói tai: - Thưa cụ, em xin lỗi.
 14. Ếch cốm Cú một hụm ếch cốm Tinh nghịch nấp bờ ao Mải rỡnh bắt cào cào Quờn sỏch bờn bờ cỏ. Tới lớp cụ hỏi nhỏ: VỡẾch sao cốm ếch để cốm quờn để quờnsỏch sỏch?ở đõu? - Sỏch đõu ếch học bài? Cậu gói đầu, gói tai: - Thưa cụ, em xin lỗi.
 15. 4 Nói Lớp học của em
 16. Củng cố ? Tỡm một số từ ngữ cú chứa cỏc vần vừa học và đặt cõu?