Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12 đến Bài 21

doc 52 trang Hoàng Đức Anh 15/07/2023 4081
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12 đến Bài 21", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_12_den_bai_21.doc

Nội dung text: Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 12 đến Bài 21

 1. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ học kì 2) Bài 12: CHĂM SÓC , BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU Sau bài học , HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: - Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc , bảo vệ cây trồng:và vật nuôi - Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. * Vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học: - Có ý thức chăm sóc , bảo vệ cây và các con vật. - Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. II. ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Các hình ảnh trong SGK. - Phiếu bài tập. Bảng phụ giấy A4. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỞ ĐẦU – Kiểm tra bài cũ: Kể tên các cây , con vật xung quanh em , - Liên hệ vào bài học mới “ Chăm sóc , bảo vệ cây trồng và vật nuôi ”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT 1 Hoạt động của GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Khởi động - HS hát bài Lý cây xanh Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - HS hát 1. Giới thiệu bài: 2. Dạy bài mới: - HS lắng nghe Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây trồng * Mục tiêu: Biết chăm sóc cây trồng và có ý thức chăm sóc , bảo vệ cây. *Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp -Yêu cầu HS quan sát hình trang 80 , 81 (SGK ). - GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình - HS quan sát và thảo luận theo trong SGK. nhóm đôi. - HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc cây , thể thể hiện. Bước 3: Tổ chức làm việc theo nhóm -Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm - HS trao đổi theo nhóm. của cặp mình. Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng. - HS trình bày. - Cử đại diện trong mỗi nhóm giới thiệu về sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc cây trồng. Một Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 2. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn , Bước 4: Củng cố - HS trả lời và lắng nghe. - HS nêu: Sau bài học này , em đã học được điều gì ? - GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng. Cẩn thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm xanh , sạch , đẹp. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Đóng vai , xử lý tình huống * Mục tiêu: HS có ý thức bảo vệ cây trồng nơi công cộng. * Cách tiến hành - HS đóng vai theo nhóm. Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trang 81 (SGK ) , khuyến khích HS xây dựng - HS trình bày. thêm kịch bản. Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp Từng nhóm bốc thăm lên đóng vai thể hiện tình huống - HS đặt câu hỏi cho các nhóm và mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK các nhóm trình bày. và nhóm bổ sung. - Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn. Bước 3: Củng cố - HS nêu: Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ? Hoạt động 3: Củng cố và hoạt động nối tiếp - GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt. TIẾT 2 Hoạt động của GV Hoạt động HS 2. Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - HS quan sát tranh và trả lời các KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI câu hỏi. Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ vật nuôi Mục tiêu: Biết chăm sóc một số vật nuôi và có ý thức chăm sóc , bảo vệ vật nuôi. * Cách tiến hành - HS thảo luận nhóm và trình bày. Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh và đặt câu hỏi GV hướng dẫn HS khai thác các hình trang 82 (SGK ): Các bạn trong hình đang làm gì ? (cho gà ăn , cho bò ăn , cho chó đi tiêm phòng , cùng người lớn che ấm cho gia súc , ). Theo em , những việc làm này có tác dụng - HS trình bày trước lớp và trả lời gì đối với các con vật ? các câu hỏi do các nhóm đặt ra. Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 3. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí -Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 82. - GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK. - HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc các con vật bằng sơ đồ hoặc hình vẽ. GV khuyến khích HS thể hiện những năng lực mà HS - HS trả lời. có thể thể hiện. - HS lắng nghe. Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình. Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng và chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian ). Bước 4: Tổ chức làm việc cả lớp Đại diện HS giới thiệu sản phẩm của nhóm về việc cần - Các nhóm bóc thăm đóng vai và làm để chăm sóc các vật nuôi. Yêu cầu một số HS đặt xử lí các tình huống. câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn. Bước 5: Củng cố - HS nêu: Sau bài học này , em đã học được điều gì ? -GV nhắc lại: Chúng ta không nên ngắt hoa , bẻ cành - HS trả lời. nơi công cộng , cân nhắc. - GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc , bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng , Cần thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm - HS lắng nghe. vòng cộng Hoạt động 4: + Cách tiến hành GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà - HS lắng nghe. nhóm vừa thực Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn. Bước 3: Củng cố - HS nêu: Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ? - GV nhắc lại: Không đánh đập chó , mèo và vật nuôi , có thể bị chúng cắn lại. Chúng ta không nên ăn thịt thú rừng , không nuôi giữ những con vật hoang dã , chúng ta cần thà động vật hoang dã về với môi trường sống tự nhiên của chúng. - GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc , bảo vệ vật nuôi ở nhà và ở nơi công cộng. ĐÁNH GIÁ - GV phát cho hs các tranh BT3 HS làm bài. 3. Hoạt động nối tiếp. - HS lắng nghe. - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.c tập của HS. Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 4. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - HS thảo luận nhóm TIẾT 3 Hoạt động của GV Hoạt động HS 3. Một số cây và con vật có thể không an toàn khi - Các nhóm trình bày và lắng tiếp xúc nghe. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc * Mục tiêu Nêu được một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc. * Cách tiến hành: Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp - GV hướng dẫn từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời. Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK. Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - GV có thể hướng dẫn HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm. Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Hình 2: Gai xương rồng đâm vào tay có thể gây viêm - HS lắng nghe nhiễm , mưng mủ. mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt. - Hình 4: Con chó không đeo rọ mõm: Sẽ rất nguy hiểm khi để chó chạy ngoài đường mà không đeo rọ mõm , chó có thể cắn người và truyền bệnh dại , Gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn chết. - Hình 5: Sâu róm có màu sắc sặc sỡ , có gai và lông để nguỵ trang và tự vệ. Khi bị chạm vào , chúng xù lên - HS về nhà tìm hiểu thêm. những chùm lông hoặc gai để tấn công. Gại sâu có dạng đầu nhọn hoặc phân nhánh , có thể gây độc trực tiếp hoặc nối với hạch chứa nọc độc chân. Những cái lông chích của sâu róm trông giống như sợi thuỷ tinh có thể gãy rời khỏi thân sâu , bám trên da người và gây triệu chứng ngộ độc. Lông sâu trên da không bị thoái biến đi mà mắc lại suốt cả năm sau khi bị ngộ độc , gây ra những cơn đau bất chợt trong suốt thời gian này , đặc biệt nguy hiểm khi ở mắt. - Hình 6: Con rắn có nọc rất độc , khi cắn có thể gây chết người. - HS làm việc theo nhóm đôi, lắng Bước 4: Củng cố nghe cô hướng dẫn. - GV nhắc nhở HS: + Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật. + Không ngắt hoa , bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây - HS trình bày. vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây , có thể gây Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 5. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí bỏng , phồng rộp , + Khi không may bị gai đâm , nhựa cây dính vào da , mắt ; các con vật cắn , cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè , người thân cùng trợ giúp. - Đại diện nhóm trình bày. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây , con vật có xung quanh nhà , khu vực nơi em sống và - Hs Lắng nghe. vườn trường có thể gây nguy hiểm , không an toàn khi tiếp xúc. Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau. Hoạt động 6: Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật * Mục tiêu: Nhận biết được một số hành động có thể không an toàn - HS trình bày khi tiếp xúc với một số cây và con vật. - HS lắng nghe * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi - GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 (SGK ) và trao đổi việc làm nào là không an toàn, an toàn ? Vì sao ? Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - Từng HS chia sẻ thêm một số hành động khác hay xảy ra đối với các em và ở địa phương gây mất an toàn khi tiếp xúc với cây cối và con vật. - GV hướng dẫn mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm. Các - HS đóng vai theo nhóm theo gợi HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu ý. của các bạn. - GV hỏi một số câu hỏi và giải thích thêm cho HS các câu hỏi sau: - Các nhóm trình bày. + Vì sao không nên kéo đuôi chó , mèo ? (Vì: có thể bị chó , mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương da. Chó và mèo có thể gây bệnh dại , khi bị cắn cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng dại , ) + Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu , bò ? + Vì sao không nên chọc vào các tổ ong , tổ kiến ? Bước 4: Củng cố - HS thực hiện - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này , em rút ra được điều gì ? - HS lắng nghe. - GV nhắc nhở HS: + Khi tiếp xúc với một số cây và con vật , chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh. Chúng ta cần Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 6. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí bác cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật. + Đối với HS ở vùng nông thôn , miền núi , cần nhắc nhở thêm việc không che tổ kiến ; không chơi đùa trước các con vật như trâu , bò , để tránh bị húc có thể gây bị thương hoặc chết người. + Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây và con vật có xung quanh. nhà , khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây mất an toàn. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm - GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản. Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp - Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung. - Cử một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn. Bước 3: Củng cố - HS nêu: Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ? GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa , bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp. IV. ĐÁNH GIÁ - Cả lớp làm bài tập 6. Nếu đồng ý giơ tay k đồng ý thì không giơ tay. 3. Hoạt động nối tiếp. - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.c tập của HS. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BÀI 13: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT Thời lượng: 3 tiết I.MỤC TIÊU: 1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng: Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 7. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Sau bài học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: - Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên. - Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên. * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: - Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những cây và con vật nơi tham quan. - Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả khi đi tham quan * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: - Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và các con vật. - Có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật. - Cân nhắc không sử dụng các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. 2. Phẩm chất: -Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn và chăm sóc cây cối - Chăm chỉ: Có thói quen cho bản thân 3. Năng lực: 3.1: Năng lực chung: - Năng lực giải quyết vấn đề: Biết quan sát và trình bày ý kiến của mình về đặc điểm của cây xanh. - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên - Nhân ái: Yêu thương , tôn trọng bạn bè, thầy cô 3.2: Năng lực đặc thù: - Năng lực nhận thức khoa hoc: Học sinh biết cách giữ gìn và bảo vệ cây cối và động vật. - Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội: Làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả. - Năng lực vận dụng: Vận dụng kiến thức bài học để hoàn thành báo cáo kết quả sau khi đi tham quan. II. CHUẨN BỊ 1. GV: Tranh ảnh minh họa bài học, một số tranh ảnh về cây cối và con vật. Phiếu quan sát. 2. HS: Vở bài tập TNXH 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 2. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Kiểm tra bài cũ: + Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi? + HS trả lời + Nhận xét. - Trò chơi: Đố vui: “Cây gì? Con gì?” + Lắng nghe + GV cho HS lần lượt quan sát các tranh - Chơi trò chơi về cây cối và các con vật. Yêu cầu HS gọi đúng tên. - Giới thiệu bài: Bài 13: Thực hành: Quan Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 8. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí sát cây xanh và các con vật - Lắng nghe * HĐ 1: Chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên a.Mục tiêu: Nêu được một số đồ dùng cần mang khi đi tham quan. Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan. b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trình. c.Cách tiến hành: Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình - Quan sát - Cho HS quan sát tranh trang 86 (SGK) + Bức tranh vẽ gì? + HS trả lời + Các bạn trong tranh đang làm gì? + HS trả lời - Cho HS quan sát tranh trang 87 (SGK) - Quan sát + Bức tranh vẽ gì? + Mọi người trong tranh đang làm gì? + HS trả lời Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm: + HS trả lời - Chia lớp thành 2 nhóm lớn. - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm: + Nhóm 1: Quan sát tranh 1 - Lắng nghe + Nhóm 2: Quan sát tranh 2 HS thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi: + Khi đi tham, các bạn trong tranh đã mang theo những gì? + Vai trò của những đồ dùng đó là gì? - Tổ chức HS hoạt động nhóm trong thời gian 3phút Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Đại diện các nhóm lên trình bày. - HS thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu HS nhận xét - HS trình bày - GV nhận xét, tuyên dương - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV hỏi: + Khi đi tham quan, cần lưu ý điều gì? + Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải + HS trả lời nhựa, chúng ta nên đựng nước và đồ ăn + HS trả lời bằng vật dụng gì? Kết luận: Để bảo vệ môi trường, khi đi tham quan, chúng mình nhớ không nên sử - Lắng nghe dụng đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, chai đựng nước, Không tự ý hái hoa, bẻ cành hay trêu chọc các con vật. Bước 4: Củng cố *GV hướng dẫn HS: - Cách quan sát ngoài thiên nhiên: Quan Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 9. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí sát từng cây, con vật, màu sắc, chiều cao, - Lắng nghe. các bộ phận, - Cách ghi chép trong phiếu quan sát: Ghi nhanh những điều quan sát được theo mẫu phiếu và những điều chú ý mà em thích vào phía dưới của phiếu để hoàn hiện sau * GV lưu ý nhắc nhở HS: + Tuân thủ nội quy, hướng dẫn của GV, của nhóm trưởng. + Chú ý quan sát, chia sẻ, trao đổi với các bạn để phát hiện ra những điều thú vị hoặc những điều em chua biết để cùng nhau tìm ra câu trả lời và chia sẻ những hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm cũng như học hỏi từ bạn, Tiết 2 3. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 4. Tiến trình dạy học: Hoạt động của Giao viên Hoạt đông của Học sinh - Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: bút, vở, - Giới thiệu bài: + GV tổ chức cho lớp hát bài: “Lý cây xanh – Đàn gà con” + Nêu nội dung của hai bài hát trên? - GV dẫn dắt vào bài: Để biết được cây xanh có những bộ phận nào, con vật có những đặc điểm gì thì bài học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu. Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên a.Mục tiêu: - Thực hành quan sát thực vật và động vật - Bước đầu hình thành thói quen quan sát, ghi chép theo cách của nhà khoa học. - Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan. b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trìn c.Cách tiến hành: Bước 1: Chia nhóm - Chia nhóm mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Bầu nhóm trưởng, nhóm phó giao nhiệm vụ của từng thành viên. - Hướng dẫn các em thực hiện nội quy Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 10. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí theo nhóm. - Hướng dẫn HS quan sát xung quanh + Thực vật: quan sát từ cây nhỏ đến cây to, quan sát hình dạng, chiều cao, các bộ phận và màu sắc của cây; thân, lá, hoa, quả (nếu có); cây đó là cây rau, cây ăn quả, cây cho bóng mát hay cây lương thực, cây làm thuốc + Động vật: Quan sát các con vật về hình dạng, kích thước, màu sắc; các bộ phận của chúng * Lưu ý HS quan sát những con vật có thể - HS thực hiện chia nhóm rất nhỏ ở dưới đám cỏ như con kiến, con cuốn chiếu đến những con vật nép mình trong tán lá cây như bọ ngựa, bọ cánh - HS lắng nghe cứng, ve sầu - GV hướng dẫn HS ghi kết quả vào phiếu - HS nhận phiếu bài tập (phiếu quan sát cây, phiếu quan sát con vật) Bước 2: Tổ chức tham quan - GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các - HS quan sát theo nhóm của mình và ghi nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó kết quả quan sát được vào phiếu bài tập - Nhắc nhở HS: + Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây và các con vật. Giữ gìn vẻ đẹp của khu tham quan + Che ô hoặc đứng trong bóng râm + Vứt rác đúng nơi quy định Tiết 3 5. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 6. Tiến trình dạy học: Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh - Kiểm tra bài cũ. + Kể tên các loài cây có trong sân trường em? + Nêu những việc em đã làm để bảo vệ và chăm sóc cây trồng? - GV nhận xét, đánh giá. - Giới thiệu bài: GV viết tên bài, HS nhắc lại HĐ 3: Hoàn thiện báo cáo kết quả sau khi đi tham quan thiên nhiên a.Mục tiêu: - Biết làm báo cáo sau khi đi tham quan. - Trình bày kết quả báo cáo. b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trình c.Cách tiến hành: Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 11. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bước 1: - Các em đã rút ra được những điều gì sau - HS trả lời buổi tham quan? - Trường em có rất nhiều cây và con vật - Các em đã quan sát thấy gì? Bước 2: Tổ chức làm việc theo nhóm - GV chia thành 2 nhóm lớn: Nhóm 1: báo cáo về đề tài thực vật Nhóm 2: Báo cáo về đề tài động vật - GV khuyến khích Hs ngoài việc thực hiện báo cáo theo mẫu các em có thể sáng - Học sinh hoàn thành báo cáo. tạo, trình bày báo caó theo cách riêng của mỗi nhóm và tuyên dương với mỗi nhóm có tính sáng tạo đặc biệt. - HD học sinh hoàn thành phiếu. Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Gv yc học sinh lên trình bày - Cử đại diện của mỗi nhóm lên trình bày, - GV nhận xét. Hs khác nhạn xét, - Chọn ra nhóm làm tốt nhất, tuyên dương tổng kết. ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Thời lượng: 2 tiết I. MỤC TIÊU 1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng: Sau bài học HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: - Hệ thống lại được các kiến thức đã học về chủ đề thực vật và động vật, tên, các bộ phận, lợi ích, chăm sóc, giữ an toàn. - Những việc nên làm để chăm sóc cây trồng và vật nuôi. * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Làm một bộ sưu tập về cây, con vật qua việc quan sát, sưu tầm trong tự nhiên và sách báo. * Về vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học: Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi. 2. Phẩm chất: -Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn và chăm sóc cây cối - Chăm chỉ: Có thói quen cho bản thân 3. Năng lực: 3.1: Năng lực chung: - Năng lực giải quyết vấn đề: Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây cối, vật nuôi - Năng lực giao tiếp hợp tác: Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến. Nhân ái: yêu thương , tôn trọng bạn bè, thầy cô 3.2: Năng lực đặc thù: Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 12. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Năng lực nhận thức khoa hoc: Học sinh biết cách giữ gìn và bảo vệ cây cối và động vật. - Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội: Làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả. - Năng lực vận dụng: Vận dụng kiến thức bài học để tự đánh giá bản thân. II. ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC: 1. GV: Hình ảnh trang 90, 91(SGK). Các thẻ từ về bộ phận của cây và các con vật. Bảng hoặc giấy A2, bút màu, băng dính hai mặt. 2. HS: Sách giáo khoa, bút màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Tiết 1 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 2. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS MỞ ĐẦU - Kiểm tra bài cũ + Em đã làm gì để bảo vệ cây xanh và các con vật? - 2 HS trả lời. - Giới thiệu bài - Lắng nghe, nhắc lại đầu bài. HĐ 1: Chúng mình đã học được gì về chủ đề Thực vật và động vật a.Mục tiêu: Hệ thống lại được các kiến thức đã học về chủ đề Thực vật và động vật - Tên của một số cây và các con vật. - Các bộ phận của một số cây và các con vật - Lợi ích của một số cây và các con vật. - Cách chăm sóc một số cây và vật nuôi. - Cách giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và vật nuôi. b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trình. c. Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS thực hiện + Chúng ta đã học xong chủ đề Thực vật và động - Một số HS trả lời vật, em hãy nhớ lại, chúng ta đã học và làm được những gì sau khi học chủ đề này? Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - GV chia lớp thành 4- 6 nhóm. Nhóm lẻ làm tổng kết phần Thực vật và nhóm chẵn làm tổng kết - Chia nhóm và nhận nhiệm vụ phần Động vật. - Hướng dẫn HS thực hiện theo sơ đồ gợi ý trang 90, 91(SGK) và hoàn thành những chỗ có dấu ? - Các nhóm hoàn thành bài trên khổ - Khuyến khích HS ngoài việc thực hiện theo giấy A2. mẫu, các em có thể sáng tạo, trình bày sơ đồ theo cách riêng của nhóm mình. Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày -Tuyên dương các nhóm có sản phẩm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày. tốt, sáng tạo nhất. - Kiểm tra lại sự hiểu biết các kiến thức của chủ Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 13. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí đề đối với những HS thể hiện chưa tích cực tham gia trong hoạt động nhóm. - GV chọn kết quả tốt nhất của hai nhóm để tổng kết trước lớp. - Hs theo dõi. - Nếu còn thời gan , GV tổ chức cho HS chơi trò chơi” Thi tìm hiểu về các loài cây và các con vật qua các bài hát, bài thơ”. Bước 4: Củng cố - Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổng kết Thực vật và động vật vào vở theo ý của mình. - HS làm bài vào vở. HĐ 2: Làm một bộ sưu tập hình ảnh và thông tin về cây hoặc các con vật a. Mục tiêu: - Hệ thống các kiến thức về thực vật và động vật. - Hình thành năng lực tự tìm tòi và nghiên cứu b. Phương pháp: Hoạt động nhóm, quan sát, vấn đáp, thuyết trình. c. Cách tiến hành - Chia nhóm và làm việc theo yêu - GV phân nhóm, yêu cầu mối HS sưu tập các cầu. hình ảnh về thực vật và động vật và tập hợp lại để cùng làm bộ sưu tập của nhóm. - Khuyến khích HS sưu tập, giới thiệu những cây và con vật ở địa phương. - Một số nhóm lên trình bày nếu còn - Gọi một số nhóm lên trình bày(nếu còn thời thời gian. gian) hoặc yêu cầu HS hoàn thiện tiếp và nộp lại cho GV vào buổi sau. HĐ 3: Làm bài tập ôn tập tổng kết chủ đề - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3(VBT) - Yêu cầu HS hoàn thành bài vào VBT. Tiết 2: 3. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 4. Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Hoạt động 4: Tự đánh giá: Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây? *Mục tiêu: - Bước đầu biết tự đánh giá việc chăm sóc và bảo vệ cây - Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây * Cách tiến hành: - Mỗi học sinh được phát một phiếu đánh giá Phiếu 1: Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 14. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí STT Những việc em đã làm Em tự đánh giá 1 Em cùng bố mẹ trồng cây ở nhà 2 Hằng ngày em chăm sóc và tưới cây 3 Em cùng bố mẹ xới đất, nhổ cỏ cho cây. 4 Cắt tỉa cây trong chậu vườn 5 Em không ngắt hoa bẻ cành nơi công cộng 6 Em không giẫm lên cỏ, cây xanh nơi công cộng. -Gv phát cho mỗi em một phiếu để tự -Hs viết hoặc vẽ những việc đã làm để đánh giá. chăm sóc và bảo vệ cây xanh của mình bằng cách: + Vẽ mặt cười nếu em tự đánh giá là mình làm tốt + Vẽ mặt thường nếu em tự đánh giá là mình làm khá tốt. + Vẽ mặt mếu nếu em tự đánh giá mình chưa làm tốt. Hoạt động 5: Tự đánh giá: Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ các con vật? *Mục tiêu: - Bước đầu biết tự đánh giá việc chăm sóc và bảo vệ một số con vật. - Có ý thức chăm sóc và bảo vệ con vật *Cách tiến hành: Mỗi học sinh được phát một phiếu đánh giá: STT Những việc em đã làm Em tự đánh giá 1 Em không đánh đập vật nuôi 2 Hằng ngày em cho vật nuôi của em ăn và chăm sóc chúng 3 Em cùng bố mẹ cho vật nuôi đi tiêm phòng. 4 Em cùng bố mẹ che ấm cho vật nuôi vào mùa đông và tắm mát cho chúng vào mù hè. 5 Em cùng gia đình và khuyên mọi người thả động vật hoang dã về nơi sống của chúng, không ăn thịt chúng. - Mỗi học sinh được phát một phiếu - Hs viết hoặc vẽ những việc mình đã đánh giá làm để chăm sóc và bảo vệ các con vật bằng cách. + Vẽ mặt cười nếu em tự đánh giá là mình làm tốt Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 15. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí + Vẽ mặt thường nếu em tự đánh giá là mình làm khá tốt. + Vẽ mặt mếu nếu em tự đánh giá mình chưa làm tốt. Hoạt động 6: Tự đánh giá: Em đã làm gì để giữ gìn an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật. *Mục tiêu: - Bước đầu biết tự đánh giá việc giữu gìn an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật - Có ý thức tự bảo vệ bản thân và người xung quanh. *Cách tiến hành - Mỗi Hs được phát 1 phiếu đánh gía. Phiếu 3: Tự đánh giá việc em đã làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với cây và các con vật. STT Những việc em đã làm Em tự đánh giá 1 Em không đánh đập kéo đuôi vật nuôi 2 Em không đùa nghịch trước các con vật to lớn như Trâu , Bò, . 3 Em không chọc tổ ong, k ến . 4 Em không ngắt hoa bẻ cành cây. 5 Em không tự ăn lá, quả chín mọc bên đường hay trong rừng . GV phát mỗi Hs được phát 1 phiếu - HS viết hoặc vẽ những việc mình đã đánh gía. làm để thực hiện việc giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật bằng cách: + Vẽ mặt cười nếu em tự đánh giá là mình làm tốt + Vẽ mặt thường nếu em tự đánh giá là mình làm khá tốt. + Vẽ mặt mếu nếu em tự đánh giá mình chưa làm tốt. Nhận xét- rút kinh nghiệm BÀI 14: CƠ THỂ EM Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 16. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Thời lượng: 3 tiết I.MỤC TIÊU 1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng: Sau khi học bài này, học sinh đạt được: *Về nhận thức khoa học: - Xác định được tên, hoạt động của các bộ phận bên ngoài cơ thể - Nhận biết được bộ phận riêng tư của cơ thể - Nêu được những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể và lợi ích của việc làm đó *Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh - Phân biệt được con trai và con gái - Tự đánh giá được việc giữ vệ sinh cơ thể *Về vận dụng kiến thưc, kĩ năng đã học - Có ý thức giúp đỡ người có tay, chân không cử động được - Có ý thức thực hiện giữ vệ sinh cơ thể hằng ngày 2. Phẩm chất: -Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cơ thể của mình. - Chăm chỉ: Có thói quen cho bản thân 3. Năng lực: 3.1: Năng lực chung: - Năng lực giải quyết vấn đề: Nêu được việc làm để giữ vệ sinh cơ thể - Năng lực giao tiếp hợp tác: Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến. -Nhân ái: yêu thương , tôn trọng bạn bè, thầy cô 3.2: Năng lực đặc thù: - Năng lực nhận thức khoa hoc: Xác định được tên, hoạt động của các bộ phận bên ngoài cơ thể; phân biệt được con trai và con gái - Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội: Tự đánh giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể - Năng lực vận dụng: Thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ sinh cơ thể II.ĐỒ DÙNG - THIẾT BỊ DẠY HỌC. 1.GV: Các hình trong SGK, video clip bài hát “Ô sao bé không lắc”, hình vẽ cơ thể con trai và con gái với đầy đủ các bộ phận bên ngoài của cơ thể (bao gồm cả cơ quan sinh dục ngoài của con trai và con gái) 2.HS: Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1 1.Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học. 2.Tiến trình dạy học. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động - Ổn định - Kiểm tra bài cũ + Gọi HS nêu tên một số loài thực vật và động vật mà em biết Trang chủ: | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188