Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2023-2024 - Kim Thị Cúc

pptx 21 trang Hoài Bảo 20/12/2023 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2023-2024 - Kim Thị Cúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_3_c_c_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2023-2024 - Kim Thị Cúc

 1. TIẾNG VIỆT LỚP 1 Lớp: 1A Giáo viên: Kim Thị Cúc
 2. Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023­ Tiếng Việt: Kiểm tra b￿i cũ b b a b a ba ba ba bµ ba ba
 3. 1 Nhận biết Nam và bố ccâu ccá¸
 4. chim công cò cú
 5. Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023­ Tiếng Việt: Bài 3: C c C c c
 6. 2 Đọc c c a c a ca cá
 7. 2 đọc c c a c a ca cá ca c￿ cá
 8. Viết bảng 12
 9. 3 Tập viết c c c c c cá c c c c á á á á
 10. 5 Nói Chào hỏi