Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e Ê ê - Năm học 2022-2023

pptx 23 trang Hoài Bảo 20/12/2023 560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e Ê ê - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_4_e_e_e_e_nam_hoc_2022.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e Ê ê - Năm học 2022-2023

 1. ThứThứ nămnăm ngàyngày 1515 thángtháng 99 nămnăm 20222022 TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 11
 2. TiếngTiếng Việt:Việt: TRÒ KHỞICHƠI ĐỘNG HÁI TÁO ca cà cá ca cà A, cá
 3. 1.1. NhậnNhận biết:biết: Bée kểê mẹee nghee vềê bạn bè.e
 4. BàiBàiBàiBài 21:21: 4:4: EE ee ÊÊ êê
 5. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 4:4: ee êê bb ee bb êê bbee bbêê
 6. bhe bèhè béhé
 7. bdê bềdế dễbế
 8. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 4:4: ee êê bèbèee bếbếêê bébéee
 9. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 4:4: ee êê bb ee bb êê bbee bbêê bèbè bébé bếbế
 10. 3.Viết: Học sinh bảng con
 11. 3.Viết: Học sinh bảng con
 12. 3. Viết: Học sinh bảng con
 13. 3.Viết: Học sinh bảng con
 14. GiảiGiải laolao
 15. CùngCùng nghenghe bàibài háthát ““ ĐànĐàn kiếnkiến tím”tím”
 16. TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 22
 17. 4.4. ĐọcĐọc BàBà bếbế bébé
 18. TrênTrên sânsân trườngtrường
 19. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 4:4: ee êê bb ee bb êê bbee bbêê bèbè bébé bếbế
 20. 4. Viết : 4. Viếtǯǯǯǯǯǰ : Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ e ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ê ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ bé ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ bế ǯǯǯǯǯǰ
 21. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?