Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e, Ê ê - Năm học 2023-2024

pptx 16 trang Hoài Bảo 20/12/2023 720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e, Ê ê - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_4_e_e_e_e_nam_hoc_2023.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 4: E e, Ê ê - Năm học 2023-2024

 1. Chào các em đến với môn Tiếng Việt
 2. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Tiết 1
 3. Bài hát : “A, B, C Tiếng Việt”
 4. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 2
 5. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 2. Đọc e ê b e b ê bé bế bè bé bế
 6. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 4. Viết bảng
 7. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê Đọc toàn bài e ê b e b ê bé bế bè bé bế
 8. Tiết 2 Khởi động
 9. Hãy tìm các tiếng có âm e ba be bµ bẻ bè
 10. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 6. Đọc câu Bà bế bé.
 11. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 5. Nói theo tranh Trên sân trường Tranh vẽ cảnh ở sân trường. Vào giờ ra chơi. Có rất nhiều các bạn học sinh nam và các bạn học sinh nữ. Các bạn chơi rất nhiều các trò chơi khác nhau : Có bạn chơi nhảy dây, có bạn chơi trò đuổi nhau, có bạn chơi đá cầu, có bạn ngồi ở ghế đá đọc truyện. Có một số bạn chơi ở trong lớp . Tranh vẽ cảnh ở đâu? Vào lúc nào? Và trong tranh có những ai?
 12. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê Đọc toàn bài e ê b e b ê bé bế bè bé bế Bà bế bé. Trên sân trường
 13. ThThứứ nnăămm ngngààyy 1414 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 4: E e Ê ê 8. Vận dụng Điền e hay ê ê e ê
 14. Củng cố, dặn dò - Về nhà đọc lại bài - Chuẩn bị bài 5: Ôn tập và kể chuyện