Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2023-2024 - Đỗ Thị Hoa

pptx 10 trang Hoài Bảo 20/12/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2023-2024 - Đỗ Thị Hoa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_5_on_tap_va_ke_chuyen_n.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2023-2024 - Đỗ Thị Hoa

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 1 Giáo viên: ĐỖ THỊ HOA
 2. ThThứứ ssáuáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt ba cá bế cà
 3. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
 4. ThThứứ ttưư ngngààyy . . ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập vàà kể chuyện 1. Đọc a e ê b ba be bê c ca ba bà be bé cá bé bè cá bế bé Bà bế bé.
 5. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 2. Tô và viết bế bé
 6. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 3. Kể chuyện * Búp bê và dế mèn
 7. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 3. Kể chuyện * Búp bê và dế mèn BúpVìBúp bê thấy bêthấy làmbúp hếtbê rấtmệt bậnnhiều khi rộn, nghevấtviệc: dế vả quét mènnên hát.dếnhà, mèn rửa hát tặngbát, nấubúp bê.cơm
 8. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bàii 5:5: Ôn tập và kể chuyện 3. Kể chuyện Búp bê và dế mèn Búp bê làm rất nhiều việc: quét nhà, rửa bát, nấu cơm Vì thấy búp bê bận rộn, vất vả nên dế mèn hát tặng búp bê. Búp bê thấy hết mệt khi nghe dế mèn hát.
 9. ThThứứ sáusáu ngngààyy 1515 ththáángng 99 nnăămm 20232023 TiTiếếngng ViViệệtt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 1. Đọc a e ê b ba b b c ca c c ba bà be bé cá bè bè cá bế bé Bà bế bé. 2. Tô và viết bế bé 3. Kể chuyện * Búp bê và dế mèn
 10. Củng cố, dặn dò - Về nhà đọc lại bài - Chuẩn bị bài 6: O o ?