Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: O o , - Năm học 2023-2024

pptx 23 trang Hoài Bảo 20/12/2023 680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: O o , - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_6_o_o_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: O o , - Năm học 2023-2024

 1. ThứThứ baba ngàyngày 1212 thángtháng 99 nămnăm 20232023 TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 11
 2. TiếngTiếng Việt:Việt: TRÒ CHƠIKHỞI CHỌN ĐỘNG THÚ BÔNG bà ba bè cá bế bé be bé Bà bế bé.
 3. 1.1. NhậnNhận biết:biết: Đàn bòo gặm cỏ.o
 4. BàiBài 6:6: OO oo
 5. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 6:6: OO oo bb cc oo bboo ccoo
 6. đbo bóđò đóbỏ
 7. cto còtò cỏtỏ
 8. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 6:6: oo bb oo cc oo bboo ccoo bòbòoo bóbóoo bỏbỏoo còcòoo cócóoo cỏcỏoo
 9. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 6:6: oo bòbòoo cỏcỏoo còcòoo
 10. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 6:6: oo bb oo cc oo bboo ccoo bòbòoo bóbóoo bỏbỏoo còcòoo cócóoo cỏcỏoo bòbò còcò cỏcỏ
 11. Học sinh bảng con
 12. Học sinh bảng con
 13. Học sinh bảng con
 14. GiảiGiải laolao
 15. TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 22
 16. BêBê cócó cỏ.cỏ.
 17. ChàoChào hỏihỏi
 18. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 6:6: oo bb oo cc oo bboo ccoo bòbòoo bóbóoo bỏbỏoo còcòoo cócóoo cỏcỏoo bòbò còcò cỏcỏ
 19. 4.4. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰo ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ bị ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰcỏ ǯǯǯǯǯǰ
 20. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?