Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: Ô ô . (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

pptx 22 trang Hoài Bảo 20/12/2023 740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: Ô ô . (Tiết 1) - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_6_o_o_tiet_1_nam_hoc_20.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 6: Ô ô . (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

 1. Thứ 3, ngày 19 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt ( tiết 1)
 2. Tiếng việt: KHỞI ĐỘNG TRỊ CHƠI CHỌN THÚ BƠNG bà ba bè cá bế bé be bé Bà bế bé.
 3. 1. Nhận biết Bốơ và Hà đi bộộ trên hè phốơ .
 4. BàiBàiBài 7: 21:21: ƠƠ ơơ
 5. Tiếng việt: Bài 7: ƠƠ ơơ bb ơơ bb ơ bơ bbơ
 6. bơ bộ bố
 7. ctơ ctổ ctộộ
 8. Tiếng Việt: Bài 7:: ƠƠ ơơ bb ơ bb ơ bbơ bbơ bốơ bổơ bộơ cốơ cổơ cộơ
 9. Tiếng Việt: Bài 7:: ƠƠ ơơ bốơ cổơ bé cổơ cị
 10. Tiếng Việt: Bài 7:: ƠƠ ơơ bb ơ bb ơ bbơ bbơ bốơ bổơ bộơ cốơ cổơ cộơ bố cổ bé cổ cị
 11. 3: Tơ và viết Học sinh bảng con
 12. 3. Tô và viết: Học sinh bảng con
 13. GIẢI LAO
 14. Tiếng Việt: Tiết 2
 15. Bố bê bể cá
 16. Tiếng Việt: Bài 7:: ƠƠ ơơ bb ơ bb ơ bbơ bbơ bốơ bổơ bộơ cốơ cổơ cộơ bố cổ bé cổ cị
 17. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ơ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ cổ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰcị ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ
 18. CỦNG CỐ Vừa rồi các con học âm gì?