Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ - Hồ Thị Lưu

pptx 22 trang Hoài Bảo 20/12/2023 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ - Hồ Thị Lưu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_8_d_d_d_d_ho_thi_luu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ - Hồ Thị Lưu

 1. Tiếng việt Bài 8 D d Đ đ Giáo Viên: Hồ Thị Lưu Trường Tiểu học : Phú Thọ
 2. Bài 8 D d Đ đ
 3. DDưới gốc đa,đ các bạn chơi dungd dăngd dungd dẻ.d
 4. d đ d e đ a dẻ đa
 5. da dẻ dế đá đò đổ
 6. đá dế đa đa ô đỏ
 7. Bé có ô đỏđ .
 8. Tình huống 1
 9. Tình huống 2
 10. Chào hỏi.