Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Hồ Thị Lưu

pptx 16 trang Hoài Bảo 21/12/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Hồ Thị Lưu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_9_o_o_ho_thi_luu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Hồ Thị Lưu

  1. Tiếng việt Bài 9 Ơ ơ ~ Giáo Viên: Hồ Thị Lưu Trường Tiểu học : Phú Thọ
  2. Tàu dỡơ hàng ởơ cảng.
  3. b ơ d ơ bờ dỡ
  4. bơ bờ bở cỡ dỡ đỡ
  5. bờ đê cá cờ đỡ bé
  6. Bố đỡ ơ bé.
  7. Phương tiện giao thông.