Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hồ Lê Kiều Châu

pptx 16 trang Hoài Bảo 21/12/2023 560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hồ Lê Kiều Châu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_9_o_o_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hồ Lê Kiều Châu

 1. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Chào mừng Qúy Thầy cô về dự giờ thăm lớp 1/7 Giáo viên: Hồ Lê Kiều Châu
 2. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Trò chơi chọn thú bông đổ ô đỏ đá dế đa đa Bé có ô đỏ.
 3. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ Tàu dỡỡ hàng ởơ cảng.
 4. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ O Ơ
 5. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ O Ơ b ơ d ơ bờơ dỡ bờ bở cờ cỡ dỡ đỡ
 6. GiảiGiải laolao
 7. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ bờ đê cá cờ đỡ bé
 8. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ bờ đê
 9. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ bờ đê cá cờ đỡ bé
 10. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ bờ đê cá cờ đỡ bé
 11. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ đỡ bé
 12. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ bờ đê cá cờ đỡ bé
 13. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ Ơ b ơ d ơ bờơ dỡ bờ bở cờ cỡ dỡ đỡ bờ đê cá cờ đỡ bé
 14. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~
 15. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~
 16. Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tiếng Việt : Bài 9: Ơ ơ ~ CỦNG CỐ & DẶN DÒ