Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 10: Ôn tập Chủ đề Trường học

pptx 18 trang lop1 23/08/2022 13683
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 10: Ôn tập Chủ đề Trường học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 10: Ôn tập Chủ đề Trường học

 1. Giới thiệu về trường học của bạn. Trường học của Trường học của bạn có những gì? bạn có những ai? Ở trường, bạn được Bạn đã làm gì để tham gia những giữ gìn lớp học hoạt động nào? sạch, đẹp? 1
 2. Xử lí tình huống: • Quan sát tình huống. Bạn giúp mình lấy quả cầu được không? ? 2
 3. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chúng cháu cảm ơn bác ạ! a b
 4. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? a
 5. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chúng cháu cảm ơn bác ạ! b
 6. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chúng cháu cảm ơn bác ạ! a b
 7. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Bạn có phương án nào khác không? c
 8. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? Chúng em chào cô ạ! 3 4 5 6 7
 9. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? Chúng em chào cô ạ! 3
 10. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 4
 11. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 5
 12. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? Chúng mình giữ gìn đồ dùng học tập. 6
 13. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 7
 14. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? Chúng em chào cô ạ! 3 4 5 6 7