Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15: Ôn tập Chủ đề Cộng đồng địa phương

pptx 18 trang lop1 23/08/2022 14043
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15: Ôn tập Chủ đề Cộng đồng địa phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15: Ôn tập Chủ đề Cộng đồng địa phương

 1. Sắp xếp sản phẩm bạn đã sưu tầm vào nhóm phù hợp theo mẫu. Cộng đồng địa phương Quang cảnh Hoạt động của người dân
 2. Giới thiệu về một sản phẩm bạn đã thực hiện trong chủ đề.
 3. Xử lí tình huống: • Quan sát tình huống. Các bạn ơi! Xuống đây chơi. 1
 4. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chơi ở dưới lòng đường nguy hiểm lắm! Chúng mình nên Chờ chúng mình với! đến sân chơi để chơi. a b
 5. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chờ chúng mình với! a
 6. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chơi ở dưới lòng đường Chúng mình nên nguy hiểm lắm! đến sân chơi để chơi. b
 7. Xử lí tình huống: • Bạn đồng ý với phương án nào sau đây? Vì sao? Chơi ở dưới lòng đường nguy hiểm lắm! Chúng mình nên Chờ chúng mình với! đến sân chơi để chơi. a b
 8. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 2 3 4 5 6
 9. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 2
 10. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 3
 11. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 4
 12. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 5
 13. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 6
 14. Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây? 2 3 4 5 6