Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 9: Hoạt động khi đến lớp

pptx 22 trang lop1 23/08/2022 11002
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 9: Hoạt động khi đến lớp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên & Xã hội Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 9: Hoạt động khi đến lớp

 1. Khi đến lớp, chúng mình được tham gia những hoạt động nào?
 2. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 1 2 3 4 5
 3. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 1
 4. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 2
 5. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 3
 6. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 4
 7. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 5
 8. Quan sát và nói về hoạt động học tập của các bạn trong từng hình. 1 2 3 4 5
 9. Các bạn tham gia những hoạt động nào trong giờ ra chơi? Để an toàn, chúng mình chọn trò chơi nào? 7 6 8
 10. Cố lên! 7
 11. Hoa đẹp quá! 8
 12. Các bạn tham gia những hoạt động nào trong giờ ra chơi? Để an toàn, chúng mình chọn trò chơi nào? 7 6 8
 13. Khi đến lớp, chúng mình được tham gia nhiều hoạt động học tập. Giờ ra chơi, chúng mình cùng vui chơi an toàn.
 14. Chia sẻ với bạn về hoạt động mình yêu thích. 9
 15. Làm biển báo trò chơi nguy hiểm. Chúng mình đã có những gì? 10
 16. Làm biển báo trò chơi nguy hiểm. 10