Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 59: Ang ăng âng - Phạm Thị Bình

ppt 20 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 1100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 59: Ang ăng âng - Phạm Thị Bình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_59_ang_ang_ang_pham_thi_binh.ppt

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 59: Ang ăng âng - Phạm Thị Bình

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 2. Tiết 1
 3. Vầngâng tr ăăngng sáng ang lấp ló sau rặng ăng tre.
 4. ang ăng âng s ang sáng làng rạng sáng bằng rặng vẳng hẫng tầng vâng
 5. cá vàngang măng tre nhà tầngâng
 6. ang ăng âng s ang sáng làng rạng sáng bằng rặng vẳng hẫng tầng vâng cá vàng măng tre nhà tầng
 7. Tiết 2
 8. 5 Viết
 9. Mèo con đi học Hôm nay trời nắngăng changang changang Mèo con đi học chẳngăng mangang thứ gi Chỉ mangang một cái bút chi Và mangang một mẩu bánh mi con con.
 10. 4 Nói Mặt trăng và mặt trời
 11. ang ăng âng s ang sáng làng rạng sáng cá vàng bằng rặng vẳng măng tre hẫng tầng vâng nhà tầng
 12. Củng cố ?? ConNói câuhãy vớitìm mộtnhữ ngtrong từ ngoàicác từ bài ng ữchứamà vần:con vừaang t,ì măng, đư ợcâng ? ?
 13. ang ăng âng s ang sáng làng rạng sáng bằng rặng vẳng hẫng tầng vâng cá vàng măng tre nhà tầng
 14. Mèo con đi học Hôm nay trời nắngăng changang changang Mèo con đi học chẳngăng mangang thứ gi Chỉ mangang một cái bút chi Và mangang một mẩu bánh mi con con.