Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: Ô ô - Năm học 2021-2022

pptx 37 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 2940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: Ô ô - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_o_o_nam_hoc_2021_2022.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài: Ô ô - Năm học 2021-2022

  1. CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 1E ĐẾN VỚI LỚP HỌC TRỰC TUYẾN Ngày 28 – 9 - 2021
  2. Bà bơcóơc6ọ bơ.
  3. MÔN TIẾNG VIỆT BÀI : Ô ô Ô ô
  4. cô - cỗ vo - võ ba - bã
  5. c ô cô cô
  6. c ô cô cô
  7. c cỗ cỗ ỗ
  8. BàBà cbcóôcóổố cỗ.cỗ.
  9. MÔN TOÁN BÀI : Khối hộp chữ nhật Khối lập phương