Giáo án Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 12: Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10

docx 4 trang lop1 23/08/2022 27470
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 12: Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_12_bang_cong_ba.docx

Nội dung text: Giáo án Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 12: Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10

  1. Bài 12 : BẢNG CỘNG BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( 3 TIẾT) I. MỤC TIÊU Giúp HS * Kiến thức Hình thành được bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 và vân dụng tính nhẩm. * Phát triển năng lực Qua việc xây dựng bảng cộng, bảng trừ thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ, từ đó phát triển tư duy lôgic, liên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm. II. CHUẨN BỊ - Bộ đồ dùng học Toán 1. - Những mô hình, vậy liệu, xúc xắc, để tổ chức hoạt động, trò chơi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu bài : 2/Khám phá: Bảng cộng Từ hình ảnh các bông hoa, HS hình thành các phép tính cộng có kết quả bằng 7. (Nêu được kết quả các phép tính 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1). 3/ Hoạt động *Bài 1: Tính nhẩm - Nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi - Hd HS tính nhẩm - Yêu cầu HS làm bài - HS thực hiện - HS nêu kết quả - HS nêu kết quả - GV cùng HS nhận xét - HS nhận xét
  2. *Bài 2: Em hoàn thành bảng cộng - Nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi - Hd HS hoàn thành bảng cộng trong phạm vi 10 - - Yêu cầu HS làm bài - HS thực hiện - HS nêu kết quả - HS nêu kết quả - GV cùng HS nhận xét - HS nhận xét *Bài 3: Tìm cánh hoa cho mỗi chú ong - Nêu yêu cầu bài tập - HD HS nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi chú - HS theo dõi ong. Chú ong sẽ đậu vào cành hoa chứa kết quả của phép tính ghi trên chú ong đó. Chẳng hạn: cành hoa số 5 cho các chú ong ghi phép tính 3 + 2 và 4 + 1. - HS nêu kết quả - HS nêu kết quả - GV cùng HS nhận xét - HS nhận xét 3.Củng cố, dặn dò - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? Tiết 2 LUYỆN TẬP 1/ Khởi động: - Ổn định - Hát - Giới thiệu bài 2/ Khám phá: Bảng trừ -Từ hình ảnh các bông hoa, HS hình thành các - HS quan sát phép tính 8 trừ cho một số. (Nêu được kết quả các phép tính 8 - 1, 8 - 2, 8 - 3, 8 - 4, 8 - 5, 8 - 6, - HS nêu 8 - 7). 2/Hoạt động *Bài 1: Tính nhẩm - Nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi - Hd HS tính nhẩm 6 trừ cho một số - Yêu cầu HS làm bài - HS thực hiện - HS nêu kết quả - HS nêu kết quả - GV cùng HS nhận xét - HS nhận xét *Bài 2: Em hoàn thành bảng trừ - Nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi - Hd HS hoàn thành bảng trừ trong phạm vi 10 - HS thực hiện - GV cho HS đọc kết quả phép tính theo từng cột - HS nêu kết quả - GV cùng HS nhận xét - HS nhận xét *Bài 3: Tính nhẩm - Nêu yêu cầu bài tập - HS theo dõi
  3. - Hd HS tính nhẩm ra các phép tính ghi ở lá cờ cắm trong mỗi lọ hoa - HS thực hiện - Yêu cầu HS làm bài - HS nêu kết quả - HS nêu kết quả - HS nhận xét - GV cùng HS nhận xét 3.Củng cố, dặn dò - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? Tiết 3 LUYỆN TẬP 1/ Khởi động - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu bài 3/ Hoạt động: Luyện tập *Bài 1: Số ? - HS tính nhẩm - GV nêu yêu cầu bài tập - HS nhận xét - Yêu cầu HS dựa vào hình vẽ hình thành các phép tính rồi tính kết quả, tìm ra số thích hợp trong ô trống - GV cùng HS nhận xét - Yêu cầu HS đọc lại từng phép tính *Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu bài tập - HD HS thực hiện phép rính theo thứ tự mũi tên - HS thực hiện phép cộng để tìm ra số thích hợp trong ô GV hỏi: 5 cộng 4 bằng mấy? ( 9) điền 9 vào ô trống thứ nhất. - HS trả lời 9 trừ 4 bằng mấy? ( 5) . Diền 5 vào ô trống tiếp theo HD tương tự với bài b - HS nhận xét - HS thực hiện – GV cùng HS nhận xét 3/ Trò chơi: Chọn tấm thẻ nào? - GV nêu cách chơi: + Chơi theo nhóm - HS lắng nghe + Đặt 12 tấm thẻ trên mặt bàn. Khi đến lượt người chơi gieo xúc xắc, úp tấm thẻ ghi phép tính có kết quả bằng số chấm ở mặt trên xúc xắc + Trò chơi kết thúc khi úp được 6 tấm thẻ. - HS chơi -Yêu cầu HS chơi theo nhóm -GV giám sát - Nhận xét - GV cùng HS nhận xét 3.Củng cố, dặn dò
  4. - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?