Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Hoàng Thị Ngọc Hân

pptx 23 trang Hoài Bảo 20/12/2023 720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Hoàng Thị Ngọc Hân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_3_c_c_hoang_thi_ngoc_ha.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Hoàng Thị Ngọc Hân

 1. TIẾNG VIỆT LỚP 1 Lớp: 1B Giỏo viờn: Hoàng Thị Ngọc Hõn
 2. Thứ tư ngày 13 thỏng 9 năm 2023ư Tiếng Việt: Kiểm tra bài cũ b b a b a ba bà ba bà ba ba
 3. 1 Nhận biết Nam và bố ccâu các
 4. chim công cú cò
 5. Thứ tư ngày 13 thỏng 9 năm 2023ư Tiếng Việt: Bài 3: C c C c c
 6. 2 Đọc c c a c a ca cá
 7. 2 Đọc c c a c a ca cá ca cà cá
 8. Viết bảng 12
 9. 3 Tập viết c c c c c cỏ c c c c ỏ ỏ ỏ ỏ
 10. 5 Núi Chào hỏi
 11. Chọn tiếng chứa âm c ? càc bé các bi Xuất sắc ! .
 12. Cảm ơn các con! Hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo!