Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2022-2023

pptx 21 trang Hoài Bảo 20/12/2023 680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_3_c_c_nam_hoc_2022_2023.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 3: C c ´ - Năm học 2022-2023

 1. ThứThứ tưtư ngàyngày 1414 thángtháng 99 nămnăm 20222022 TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 11
 2. TiếngTiếng Việt:Việt: TRÒ CHƠIKHỞI CHỌN ĐỘNG THÚ BÔNG ba bà ba ba bà ba Ba bà
 3. 1.1. NhậnNhận biết:biết: Nam và bố câu cá.
 4. BàiBàiBàiBài 21:21: 3:3: ` CC cc
 5. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 3:3: cc ` cc aa cc aa ` ccaa ccaa
 6. cao càcò cácó
 7. TiếngTiếng Việt:Việt:` BàiBài 3:3: cc caccac cáccác ccàccà
 8. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 3:3: cc ` cc aa cc aa ` ccaa ccaa caca càcà cácá
 9. 3. Tô và viết: Học sinh bảng con
 10. 3. Tô và viết: Học sinh bảng con
 11. GiảiGiải laolao
 12. CùngCùng nghenghe bàibài háthát ““ ĐànĐàn kiếnkiến tím”tím”
 13. TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 22
 14. A,A, cácá
 15. ChàoChào hỏihỏi
 16. ChàoChào hỏihỏi
 17. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 3:3: cc ` cc aa cc aa ` ccaa ccaa caca càcà cácá
 18. 4.4. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ c c c ǯǯǯǯǯǰ c c c ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰcá cá cáǯǯǯǯǯǰcá cá cá
 19. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?