Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ

pptx 22 trang Hoài Bảo 20/12/2023 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_8_d_d_d_d.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 8: D d Đ đ

 1. Bố bê bể cá
 2. Khởi động
 3. Bài 8 D d Đ đ
 4. Bài 8: D d Đ đ d đ
 5. Bài 8: D d Đ đ d đ d e dẻ
 6. Bài 8: D d Đ đ d đ d e đ a dẻ đa
 7. Bài 8: D d Đ đ da dẻ dế đá đị đổ
 8. Bài 8: D d Đ đ đá dế đa đa ơ đỏ
 9. Bài 8: D d Đ đ d đ d e đ a dẻ đa da dẻ dế đá đị đổ đá dế đa đa ơ đỏ
 10. Viết bảng 14
 11. Bài 8: D d Đ đ
 12. Bài 8: D d Đ đ Bé cĩ ơ đỏ
 13. Bài 8: D d Đ đ 5.￿Nĩi Chào hỏi
 14. Dặn dị
 15. TẠMTẠM BIỆTBIỆT && HẸNHẸN GẶPGẶP LẠILẠI