Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024

pptx 18 trang Hoài Bảo 21/12/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_9_o_o_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024

 1. ThứThứ nămnăm ngàyngày 1414 thángtháng 99 nămnăm 20232023 TiếngTiếng ViệtViệt TiếtTiết 11
 2. Trị chơi chọn thú bơng đổ ơ đỏ đá dế đa đa Bé cĩ ơ đỏ.
 3. 1.1. NhậnNhận biết:biết: Tàu dỡỡ hàng ởơ cảng.
 4. BàiBài BàiBài21:21: 9:9: ƠƠ ơơ
 5. ơơ bb ơơ dd ơơ bbờơờơ ddỡỡ
 6. bờơ bởơ cờơ
 7. cỡ dỡ đỡỡ
 8. bờ đê cá cờ đỡ bé
 9. GiảiGiải laolao
 10. TiếtTiết 22
 11. BốBố đỡđỡ bé.bé.
 12. PhươngPhương tiệntiện giaogiao thơngthơng
 13. 4.4. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰơ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ đỡ bé ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ
 14. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?
 15. DặnDặn dòdò Nhận xét tiết học Xem lại bài Chuẩn bị bài