Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15B: ich, êch, ach

pptx 14 trang lop1 23/08/2022 10402
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15B: ich, êch, ach", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien_nang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 15B: ich, êch, ach

 1. Bài 15B ich êch ach
 2. Nghe – nói Hỏi – đáp về đồ vật, con vật trong tranh.
 3. Đọc tờ lịch con ếch cuốn sách
 4. Đọc tờ lịch l .ichich lịch
 5. Đọc con ếch êchêch ếch
 6. Đọc cuốn sách s achach sách
 7. Đọc tờ lịch con ếch cuốn sách l iichch êêchch s aachch . lịch ếch sách
 8. Đọc chim chíchích ngựa bạchạch mũi hếchếch túi xáchách
 9. Đọc Nhà sạch thì mát, Bạn Minh thích xem kịch. bát sạch ngon cơm.
 10. Đọc Ếch con tính nhẩm Ngồi trên lá trang Ếch làm tính nhẩm Thấy cua bò ngang Ếch giơ tay chộp. Mắt ếch chớp chớp A! Tính ra rồi Hai càng tám cẳng Vừa tròn số mười. (Theo Trần Thị Nhật Tân) Ếch con tính những gì để thành số mười?