Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 17E: Vần ít dùng

pptx 11 trang lop1 23/08/2022 5403
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 17E: Vần ít dùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_cung_hoc_de_phat_trien_nang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 17E: Vần ít dùng

  1. Bài 17E Vần ít dùng
  2. Đọc vần, từ ngữ. uya đêm khuya
  3. Đọc vần, từ ngữ. uyu khúc khuỷu
  4. Đọc vần, từ ngữ. uynh phụ huynh
  5. Đọc vần, từ ngữ. uych huỳnh huỵch
  6. Đọc vần, từ ngữ. eng xẻng
  7. Đọc vần, từ ngữ. ec téc nước
  8. Đọc vần, từ ngữ. oeo khoeo chân
  9. Đọc từ ngữ đèn huỳnhuỳnh quang cái kẻngẻng ngoằn ngoèooèo