Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 43: au, âu, êu

ppt 10 trang lop1 24/08/2022 6202
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 43: au, âu, êu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_43_au_a.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 43: au, âu, êu

  1. 1. Ôn và khởi động