Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 13: U, u, Ư, ư

pptx 14 trang lop1 24/08/2022 19404
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 13: U, u, Ư, ư", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_13_u_u.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 13: U, u, Ư, ư

  1. TIẾNG VIỆT LỚP 1 Giáo viên: