Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 32: on, ôn, ơn

ppt 8 trang lop1 24/08/2022 29872
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 32: on, ôn, ơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_32_on_o.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 32: on, ôn, ơn

  1. 1. Ơn và khởi động
  2. 2. Nhận biết Sơn ca véo von: Mẹ ơi, con đã lớn khơn.
  3. 3.Đọc on ôn ơn c on con giòn ngon bốn nhộn gợn lớn nón lá con chồn sơn ca
  4. 4.Viết