Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 33: en, ên, in, un

ppt 8 trang lop1 24/08/2022 32292
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 33: en, ên, in, un", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_33_en_e.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 33: en, ên, in, un

  1. 1. Ơn và khởi động
  2. 2. Nhận biết Cún con nhìn thấy dế mèn trên tàu lá.
  3. 3.Đọc en ên in un m en mèn khèn sen nến nghển chín mịn cún vun ngọn nến đèn pin cún con
  4. 4.Viết