Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 76: oan, oăn, oat, oăt

ppt 9 trang lop1 24/08/2022 15683
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 76: oan, oăn, oat, oăt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_76_oan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 76: oan, oăn, oat, oăt

  1. 1 Nhận biết
  2. 3 Viết
  3. Chõn thành cảm ơn Cụ và cỏc em