Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

pptx 14 trang lop1 24/08/2022 34561
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_1_sach_canh_dieu_bai_39_cac_so_11_12_13_1.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

 1. Bài 39 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16
 2. Bài 39 Tiết 1 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Quan sát tranh
 3. HOẠT ĐỘNG 2
 4. Bài 39 Tiết 1 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 14 15 16
 5. 校园 Thư 安全giãn
 6. Bài 2 Tiết 2 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 2 Số ? 11 14
 7. Bài 2 Tiết 2 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 2 Số ? 15 12
 8. Bài 39 Tiết 2 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 3 Số ? 15 16 11 14 13
 9. Bài 39 Tiết 2 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 12 14 15
 10. Bài 2 Tiết 2 Tiết 2 CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 4 Số ? 15 13 12 11
 11. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Tiết 2 5 Xem tranh rồi đếm số bánh mỗi loại:
 12. Trò chơi: Đố bạn Cách chơi:+ Học sinh thực hiện theo 3 nhóm hoặc 6 nhóm. Quan sát và đếm số bánh và gắn thẻ số dưới mỗi tranh. 13 13 13
 13. HOẠT ĐỘNG 5: CỦNG CỐ Hãy đếm xem tổ em có bao nhiêu bạn?
 14. Tạm biệt !