Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 79: Phép trừ dạng 17-2 (Tiếp theo)

pptx 13 trang lop1 24/08/2022 11600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 79: Phép trừ dạng 17-2 (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_sach_canh_dieu_bai_79_phep_tru_dang_17.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Bài 79: Phép trừ dạng 17-2 (Tiếp theo)

  1. BÀI 79 :PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 2 (TIẾP THEO)
  2. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 7 – 5 = 2 8 – 3 = 5 6 – 2 = 4 7 – 6 = 1 9 – 3 = 6 10 – 5 = 5
  3. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH 2 Tính: 15 – 2 = 13 14 – 1 = 13 16 – 5 = 11 18 – 4 = 14 16 – 3 = 13 13 – 3 = 10 17 – 6 = 11 19 – 8 = 11
  4. 校园 Thư 安全giãn
  5. 14 – 4 = 10
  6. 1 Tính:
  7. 18 – 6 = 12
  8. Dặn dò
  9. Tạm biệt và hẹn gặp lại!