Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Nguyễn Thị Thanh Vân

pptx 29 trang lop1 24/08/2022 9781
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Nguyễn Thị Thanh Vân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_bai.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Nguyễn Thị Thanh Vân

 1. BÀI 15 Vị trí, định hướng trong không gian Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Vân
 2. TIẾT 1
 3. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. BạnBạnthỏthỏnâunâuđứngđứngtrướctrướcbạnbạnthỏnàokhoang?. .
 4. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. BạnBạnthỏthỏxámxámđứngđứngsausaubạnbạnthỏnàokhoang?. .
 5. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. BạnBạnthỏthỏkhoangkhoangđứngđứnggiữagiữabạnbạnthỏnàonâu?. và thỏ xám.
 6. Vị trí, định hướng trong không gian. 11 ConCon mèomèo nằmnằmở đâudướiso vớimặtmặtbànbàn.?
 7. Vị trí, định hướng trong không gian. 11 BúpBúp bêbênằmnằmở đâutrênso vớimặtmặt bànbàn? .
 8. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 Số? - Toa ?1 ở trước toa 2.
 9. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 Số? - Toa ?1 ở trước toa 2. - Toa ?4 ở sau toa 3.
 10. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 Số? - Toa ?1 ở trước toa 2. - Toa 4? ở sau toa 3. - Toa ?2 ở giữa toa 1 và toa 3.
 11. Vị trí, định hướng trong không gian. 2 Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá ĐènĐènĐèndướiởtrên giữacùngcùngmàumàumàugìgì??gì?
 12. Vị trí, định hướng trong không gian. Một số bạn ngồi thành 2 hàng 1 ghế để xem phim hoạt hình. Có Hàngtất cảtrướcsau10mấycó bạncóbạnmấymấyđangđangbạnbạn? xem?xem phimphim?
 13. Vị trí, định hướng trong không gian. Các viên gạch được xếp thành hình 2 dưới đây. Hỏi có bao nhiêu viên gạch ở: 2 viên gạch Hàng trên cùng có mấy viên gạch?
 14. Vị trí, định hướng trong không gian. Các viên gạch được xếp thành hình 2 dưới đây. Hỏi có bao nhiêu viên gạch ở: 2 viên gạch 3 viên gạch Hàng ở giữa có mấy viên gạch?
 15. Vị trí, định hướng trong không gian. Các viên gạch được xếp thành hình 2 dưới đây. Hỏi có bao nhiêu viên gạch ở: 2 viên gạch 3 viên gạch 4 viên gạch Hàng dưới cùng có mấy viên gạch?
 16. Vị trí, định hướng trong không gian. Các viên gạch được xếp thành hình 2 dưới đây. Hỏi có bao nhiêu viên gạch ở: 2 viên gạch 3 viên gạch 4 viên gạch Cả ba hàng có 9 viên gạch Cả 3 hàng có mấy viên gạch?
 17. TIẾT 2
 18. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. BạnBạn nàoRùađứngđứngbênbênphảiphải?
 19. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. BạnBạnThỏnào đứngđứngbênbêntráitrái?
 20. Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian. Thứ hai Thứ nhất Thứ ba Mai Nam Rô-bốt Hãy nêu tên các bạn trong bức tranh theo thứ tự từ trái sang phải.
 21. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 BênBêntráitráilàlàkhốihìnhlậpkhốiphươngnào? .
 22. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 BênBênphảiphảilàlàkhốihìnhhộpkhốichữnàonhật? .
 23. Vị trí, định hướng trong không gian. 2 Thứ ba Từ trái sang phải TừTừ tráitrái sangsang phảiphải ,, hìnhhìnhtamtam giácgiác ởở vịvị trítrí thứthứ bamấy?
 24. Vị trí, định hướng trong không gian. 2 Thứ ba Từ phải sang trái Từ phải sang trái, , hìnhhìnhởở vịvịtrítríthứ thứba làbahìnhlà hìnhgì ? tròn.
 25. Vị trí, định hướng trong không gian. 2 HìnhHình ởnào giữaở giữahìnhhìnhtròn trònvà hìnhvà hình ttamam giácgiác là? hình vuông
 26. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 Từ trái sang phải a.Nêu tên các hình theo thứ tự từ trái sang phải.
 27. Vị trí, định hướng trong không gian. 1 b.b. HìnhHìnhnàoở giữaở giữahìnhhìnhtam tamgiác giác vàvàhìnhhìnhtròntròn. là hình vuông.
 28. Vị trí, định hướng trong không gian. Mặt 2 bên Mặt trên ? Mặt bên ? Mặt trước ? Mặt trước Mặt trên
 29. Hẹn gặp lại!!