Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 53: uôm - Năm học 2022-2023

pptx 22 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 53: uôm - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_53_uom_nam_hoc_2022_2023.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 53: uôm - Năm học 2022-2023

 1. welcome
 2. Con luyện đọc lại các tiếng, từ sau.
 3. Con luyện đọc lại các tiếng, từ sau.
 4. Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 Tiếng Việt Bài 53 : uơm uơm
 5. uơm u ơ m u - ơ - mờ - uơm
 6. 1. Làm quen buồm buồm b uồm bờ - uơm – buơm – huyền – buồm
 7. uơm buồm
 8. Nghỉ giải lao
 9. 2.2. Tiếng Tiếng nào nào cĩ cĩ vần vần u uơmơm?? Tiếng Tiếng nào nào cĩ cĩ vần vần um um ? ? 1.quả muỗm 2. sum họp 3.um tùm 4. nhuộm
 10. 2. Tiếng nào cĩ vần uơm? Tiếng nào cĩ vần um ?
 11. *- Tìm tiếng ngồi bài cĩ vần uơm? thuộm, duộm, luộm, cuỗm,
 12. 4. Tập viết
 13. Con hãy ghép cho đúng a) quạ 1) Nghĩ kế để quạ há mỏ ra. b) chĩ 2) ngậm khổ mỡ ở mỏ.