Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 81: Ôn tập

pptx 12 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 4460
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 81: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_81_on_tap.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 81: Ôn tập

  1. nh, th, tr, ch, kh, ng, ngh,qu, ph, gi am, ap, ăm, ăp, âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip, iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp, um, up, uôm,ươm, ươp, an, at, ăn, ăt, ân, ât, en, et, ên, êt, in, it, iên, iêt, yên, yêt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt, un, ut, ưt, uôn, uôt, ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc
  2. Bài 81 Ôn tập (trang 145)
  3. ang ac ăng ăc âng âc
  4. Bỏ nghề Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm.ngắm Vượn mẹ chợtchợt ngẩngngẩng lênlên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra.ra Bác thợ săn nghĩ: “Ta bắn nó, con nó sẽ chết”. Thế là bác bỏ đi. Từ đó, bác bỏbỏ nghề săn bắn.bắn Phỏng theo LẫP TÔN-XTÔI (Hoàng Nam kể)
  5. Bỏ nghề Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra. Bác thợ săn nghĩ: “Ta bắn nó, con nó sẽ chết”. Thế là bác bỏ đi. Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn. Phỏng theo LẫP TÔN-XTÔI (Hoàng Nam kể)
  6. Bỏ nghề 1 Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang 2 3 cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt 4 ngẩng lên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra. 6 5 Bác thợ săn nghĩ: “Ta bắn nó, con nó sẽ 7 8 chết”. Thế là bác bỏ đi. Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn. Phỏng theo LẫP TÔN-XTÔI (Hoàng Nam kể)
  7. Bỏ nghề 1 Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra. 2 Bác thợ săn nghĩ: “Ta bắn nó, con nó sẽ chết”. Thế là bác bỏ đi. Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn. Phỏng theo LẫP TÔN-XTÔI (Hoàng Nam kể)
  8. Vượn mẹ gặp bác thợ săn, ôm ghì vượn con. vΰŖ Ε gặp bỏc LJhợ săn , į ghỡ vΰŖ cΪ.