Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 75: Ôn và kể chuyện

pptx 20 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 3620
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 75: Ôn và kể chuyện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_tiet_1_bai_75_on_va_ke_chuyen.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 75: Ôn và kể chuyện

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 Giáo viên:
 2. Bài 75: Ôn và kể chuyện
 3. Tiết 1
 4. uôc gươm trẻ thơ ươu khỏe cưỡi ngựa
 5. 1 §äc ước lướt gươm ươp lượn hương hoa loe
 6. mèomèo mmướpướp bay lượnlượn nụ hhoaoa vàng hoehoe tỏatỏa hươnghương 1 §äc
 7. Giải lao
 8. 1 §äc Buổi sớm Mặt trời tỉnh giấc Hai má ửng hồng, Tung đám mây bông Vươnươn vai thức dậy. Cô gió thi chạy Trong cánh rừng xa, Mang cả hươngương hoaoa Ùa vào lớp học. ( Hoàng Minh Ngọc)
 9. 1 §äc Buổi sớm Mặt trời tỉnh giấc ước lướt Hai má ửng hồng, gươm ươp lượn Tung đám mây bông Vươn vai thức dậy. hương hoa loe Cô gió thi chạy lướt sóng vàng hoe baybay lượn lượn Trong cánh rừng xa, ước mơ tỏa hương hạt cườm Mang cả hương hoa Ùa vào lớp học. mèo mướp nụ hoa ( Hoàng Minh Ngọc)
 10. ViÕt b¶ng con 10
 11. TiÕt 2
 12. 3 ViÕt
 13. Giải lao
 14. Kể chuyện: Chuyện của mây
 15. - Vì sao mây buồn? - Mây bay đi gặp chị gió để làm gì? - Vì sao mây muốn đi làm mưa?
 16. Chuyện của mây - Mây đi gặp chị gió để làm gì? - Vì sao mây muốn đi làm mưa?
 17. 5 Kể chuyện Chuyện của mây - Mưa xuống, con người và cỏ cây như thế nào?
 18. Chuyện của mây - Nước biến thành mây như thế nào?
 19. 5 Kể chuyện Chuyện của mây - Vì sao mây muốn đi làm mưa? - Vì sao mây buồn? - Mưa xuống, con người - Nước biến thành mây như và cỏ cây như thế nào? thế nào?
 20. DÆN Dß 20