Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài: D d Đ đ - Năm học 2023-2024

pptx 11 trang Hoài Bảo 20/12/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài: D d Đ đ - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_d_d_d_d_nam_hoc_2023_20.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài: D d Đ đ - Năm học 2023-2024

 1. Chào mừng các em tham gia buổi học Giáo viên:
 2. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : DDưới gốc đđa,các bạn chơi dungd dăngd dungd dẻ.d
 3. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ 2 Đọc d đ d e đ a dẻ đa
 4. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ đđá ddế đa đađ ô đđỏ
 5. d đ d e đ a dẻ đa đá dế đa đa ô đỏ
 6. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ 3 Viết bảng con
 7. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ 3 Viết bảng con
 8. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ 3 Viết bảng con
 9. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ 3 Viết bảng con
 10. Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 Tiếng việt Bài : D d Đ đ Bé có ô đỏđ
 11. DặnDặn dòdò Nhận xét tiết học Xem lại bài Chuẩn bị bài