Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 41: Ui, ưi

ppt 8 trang lop1 24/08/2022 8001
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 41: Ui, ưi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_41_ui_u.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 41: Ui, ưi

  1. 1. Ôn và khởi động
  2. 2. Nhận biết Bà gửi cho Hà túi kẹo.
  3. 4.Viết