Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 49: ot, ôt, ơt

pptx 17 trang lop1 24/08/2022 6461
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 49: ot, ôt, ơt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_49_ot_o.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 49: ot, ôt, ơt

 1. Môn: TIẾNG VIỆT Lớp 1. Giáo viên:
 2. Bài 49: ot, ôt, ơt
 3. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt
 4. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 2 Đọc
 5. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 2 Đọc
 6. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 2 Đọc
 7. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt
 8. Viết Bảng 8
 9. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 3 Viết bảng ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ot ôt ơtǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ nhót lốt ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯớt
 10. Tiết 2
 11. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 3 Tập viết
 12. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt
 13. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 5 Nói
 14. TIẾNG VIỆT Bài 51: et , êt, it 5 Nói
 15. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 5 Nói
 16. TIẾNG VIỆT Bài 49: ot , ôt, ơt 5 Nói