Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 11: Bài tập thực hành Tiếng Việt - Năm học 2022-2023 - Đặng Thị Nhẫn

pptx 8 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 11: Bài tập thực hành Tiếng Việt - Năm học 2022-2023 - Đặng Thị Nhẫn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_tuan_11_bai_tap_thuc_hanh_tieng_vie.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 11: Bài tập thực hành Tiếng Việt - Năm học 2022-2023 - Đặng Thị Nhẫn

  1. BÀI TẬP TH TIẾNG VIỆT TUẦN 11 Giáo viên: Đặng Thị Nhẫn
  2. Thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022 Thực hành Tiếng Việt âc ac ăc
  3. Bác sĩ mặc áo bờ-lu
  4. Thứ Ba ngày 15 tháng 11 năm 2022 Thực hành Tiếng Việt oc uc ôc ưc
  5. máy xúc Mái tóc
  6. Thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2022 Thực hành Tiếng Việt at ât ăt
  7. Dặn dò Em luyện đọc, viết bài và làm các bài tập trong vở bài tập.